سفارش تبلیغ
صبا
[ و از او پرسیدند : خدا چگونه حساب مردم را مى‏رسد با بسیار بودن آنان ؟ فرمود : ] چنانکه روزى شان مى‏دهد با فراوان بودنشان . [ پرسیدند : چگونه حسابشان را مى‏رسد و او را نمى‏بینند ؟ فرمود : ] چنانکه روزى‏شان مى‏دهد و او را نمى‏بینند . [نهج البلاغه]

mostafa good

1- بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است.


--------------------------------------------------------------------------------

2- اگر شماره ترتیب هر کلمه را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم

عدد 13243646 بدست میاید که قابل قسمت به 19 است.

(شماره ترتیب هر کلمه برای تشخیص بهتر قرمز نوشته شده):

19
X 19 X 36686 = 13243646


--------------------------------------------------------------------------------

3- اگر ترتیب کلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم باز ضریب 19 دارد:

46362413 = 19
X 2440127


--------------------------------------------------------------------------------


4- اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به 19 است:

110226633294289 = 19 *5801401752331


--------------------------------------------------------------------------------

5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب کلمه بگذاریم، باز قابل قسمت به 19 است:

1260402130305313020084050413020081040 =

66336954126595422109686863843162160*19


--------------------------------------------------------------------------------

6- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع تعداد حروف هر کلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن کلمه بگذاریم

باز ضریب 19 دارد. یعنی:

110527033354295 = 19 * 5817212281805


--------------------------------------------------------------------------------

7ـ اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه تعداد حروف هر کلمه را به اضافه مجموع حروف کلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب 19 دارد

1327313419 = 69858601*19

--------------------------------------------------------------------------------

8- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر کلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم

باز ضریب 19 دارد یعنی:

1102216834974786 = 19 * 58011412367094

میباشد.


کلمه اسم 19 بار در قرآن آمده است

· کلمه (الله) بدون حساب الله که در ”بسم الله الرحمن الرحیم“ اول سوره‌ها است، 2698 بار یعنی 19
X 142بار آمده است.

· کلمه (الرحمن) که یکی از صفات انحصاری خدا است، 57 بار یعنی 19
X 3
بار

· و کلمه (رحیم) که بصورت صفت خداوند آمده 114 بار یعنی19
X 6 بار آمده است

(کلمه رحیم 9:128 سوره توبه در مورد صفت پیغمبر اسلام (ص) ذکر شده است، نه در مورد صفت خداوند).

· سوره علق که 5 آیه اول آن اولین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده 19 سوره مانده به آخر قرآن یعنی سوره 96 قرآن است

و 5 آیه اول آن که اولین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده 19 کلمه دارد و 76 حرف است یعنی19
X 4 = 76

· سوره علق 19 آیه و 285 حرف یعنی 19
X 15 حرف دارد.

· سوره ناس آخرین سوره قرآن (سوره 114) است و 6 آیه دارد یعنی 19
X 6 = 114

· سوره نصر سوره 110 قرآن که بقولی آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده 19 کلمه دارد و آیه اول آن 19 حرف دارد.

· 9 آیه اول سوره قلم سوره 68 قرآن که دومین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده، 38 کلمه دارد که مساوی 19
X 2 میباشد.

· 10 آیه اول سوره مزمل سوره 73 قرآن، سومین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده که 57 کلمه دارد یعنی57 = 19
X 3

· حرف ”ق“ در سوره ق (سوره 50) و در سوره شوری (سوره 42)

که در حروف مقطعه اول این دو سوره ذکر شده 57 بار تکرار شده است یعنی 19
X 3

در تمام حروف مقطعه قرآن این روابط ریاضی وجود دارد که حدود 200 رابطه است.

· حرف ”ن“ در سوره قلم (سوره 68) 133 بار آمده است یعنی 133 = 19
X 7

· حروف ”ی“ و ”س“ در سوره یس ( سوره 36) 285 بار آمده است یعنی: 285 = 19
X 15

· حرف ”ص“ در سوره اعراف (سوره 7) 97 بار و در سوره مریم (سوره 19) 26 بار

و در سوره ”ص“ (سوره 38) 29 بار آمده که جمع آن در سه سوره (152 = 97+ 26 + 29) می باشد

یعنی: 152 = 19
X 8

در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های 40 تا 46) وجود دارد که با حم "ح" و "م" شروع میشود.

این سوره‌ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت.


· اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد 2147 میشود که مساوی است با 19
X 113

و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع کنید

درست همان عدد 113 بدست میاید.

منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد 380، (3) و (8) و (0)، و رقمهای عدد 64 ، (6)‌ و (4) میباشد.

· در این هفت سوره تعداد ”ح“ و ”م“ بترتیب

· در سوره مؤمن یا غافر (سوره 40) ، 64 و 380،

· در سوره فصلت (سوره 41)، 48 و 276،

· در سوره شوری (سوره 42) ، 53 و 300

· در سوره زخرف (سوره 43) ، 44 و 324

· در سوره دخان (سوره 44) ، 16 و 150

· در سوره جاثیه (سوره 45) ، 31 و 200

· در سوره احقاف (سوره 46) 36 و 225 میباشد


64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225
=
2147
=
19*113

حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم:

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113

می ‌بینیم حاصل جمع این رقمها درست 113 یعنی مساوی خارج قسمت 2147 به 19 است


حالا اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره 40 و 41 و 42) بکنیم باز

می ‌‌بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره‌ها را اگر به 19 تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود


64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300=1121=19*59


6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59

 


سید مصطفی سیدی ::: چهارشنبه 87/6/6::: ساعت 5:43 عصر

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 109


بازدید دیروز: 188


کل بازدید :767054
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
مدیر وبلاگ : سید مصطفی سیدی[157]
نویسندگان وبلاگ :
سید امیر حسین سیدی (@)[0]


 
 
 
>>لوگوی دوستان<<
 
>>موسیقی وبلاگ<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<