سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
[ و گفته‏اند چون از صفّین به کوفه بازگشت به شبامیان گذشت و آواز گریه زنان را بر کشتگان صفین شنود . حرب پسر شرحبیل شبامى که از مهتران مردم خود بود به سوى حضرتش آمد . امام فرمود : ] چنانکه مى‏شنوم زنان شما بر شما دست یافته‏اند چرا آنان را از افغان باز نمى‏دارید ؟ [ حرب پیاده به راه افتاد و امام سواره بود ، او را فرمود : ] بازگرد که پیاده رفتن چون تویى با چون من موجب فریفته شدن والى است و خوارى مؤمن . [نهج البلاغه]

mostafa good

هر کلمه را به اضافه مجموع حروف کلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب 19 دارد

1327313419 = 69858601*19

--------------------------------------------------------------------------------

8- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر کلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم

باز ضریب 19 دارد یعنی:

1102216834974786 = 19 * 58011412367094

میباشد.


کلمه اسم 19 بار در قرآن آمده است

· کلمه (الله) بدون حساب الله که در ”بسم الله الرحمن الرحیم“ اول سوره‌ها است، 2698 بار یعنی 19
X 142
بار آمده است.

· کلمه (الرحمن) که یکی از صفات انحصاری خدا است، 57 بار یعنی 19
X 3
بار

· و کلمه (رحیم) که بصورت صفت خداوند آمده 114 بار یعنی19
X 6 بار آمده است

(کلمه رحیم 9:128 سوره توبه در مورد صفت پیغمبر اسلام (ص) ذکر شده است، نه در مورد صفت خداوند).

· سوره علق که 5 آیه اول آن اولین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده 19 سوره مانده به آخر قرآن یعنی سوره 96 قرآن است

و 5 آیه اول آن که اولین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده 19 کلمه دارد و 76 حرف است یعنی19
X 4 = 76

· سوره علق 19 آیه و 285 حرف یعنی 19
X 15 حرف دارد.

· سوره ناس آخرین سوره قرآن (سوره 114) است و 6 آیه دارد یعنی 19
X 6 = 114

· سوره نصر سوره 110 قرآن که بقولی آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده 19 کلمه دارد و آیه اول آن 19 حرف دارد.

· 9 آیه اول سوره قلم سوره 68 قرآن که دومین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده، 38 کلمه دارد که مساوی 19
X 2 میباشد.

· 10 آیه اول سوره مزمل سوره 73 قرآن، سومین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده که 57 کلمه دارد یعنی57 = 19
X 3

· حرف ”ق“ در سوره ق (سوره 50) و در سوره شوری (سوره 42)

که در حروف مقطعه اول این دو سوره ذکر شده 57 بار تکرار شده است یعنی 19
X 3

در تمام حروف مقطعه قرآن این روابط ریاضی وجود دارد که حدود 200 رابطه است.

· حرف ”ن“ در سوره قلم (سوره 68) 133 بار آمده است یعنی 133 = 19
X 7

· حروف ”ی“ و ”س“ در سوره یس ( سوره 36) 285 بار آمده است یعنی: 285 = 19
X 15

· حرف ”ص“ در سوره اعراف (سوره 7) 97 بار و در سوره مریم (سوره 19) 26 بار

و در سوره ”ص“ (سوره 38) 29 بار آمده که جمع آن در سه سوره (152 = 97+ 26 + 29) می باشد

یعنی: 152 = 19
X 8

در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های 40 تا 46) وجود دارد که با حم "ح" و "م" شروع میشود.

این سوره‌ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت.


· اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد 2147 میشود که مساوی است با 19
X 113

و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع کنید

درست همان عدد 113 بدست میاید.

منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد 380، (3) و (8) و (0)، و رقمهای عدد 64 ، (6)‌ و (4) میباشد.

· در این هفت سوره تعداد ”ح“ و ”م“ بترتیب

· در سوره مؤمن یا غافر (سوره 40) ، 64 و 380،

· در سوره فصلت (سوره 41)، 48 و 276،

· در سوره شوری (سوره 42) ، 53 و 300

· در سوره زخرف (سوره 43) ، 44 و 324

· در سوره دخان (سوره 44) ، 16 و 150

· در سوره جاثیه (سوره 45) ، 31 و 200

· در سوره احقاف (سوره 46) 36 و 225 میباشد


64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225
=
2147
=
19*113

حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم:

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113

می ‌بینیم حاصل جمع این رقمها درست 113 یعنی مساوی خارج قسمت 2147 به 19 است


حالا اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره 40 و 41 و 42) بکنیم باز

می ‌‌بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره‌ها را اگر به 19 تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود


64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300=1121=19*59


6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59

 

 
سید مصطفی سیدی ::: چهارشنبه 87/6/6::: ساعت 5:42 عصر

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 117


بازدید دیروز: 189


کل بازدید :762130
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
مدیر وبلاگ : سید مصطفی سیدی[157]
نویسندگان وبلاگ :
سید امیر حسین سیدی (@)[0]


 
 
 
>>لوگوی دوستان<<
 
>>موسیقی وبلاگ<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<