سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
بهترینِ یاران، کسی است که تو را به سوی خیر راهنمایی می کند . [امام علی علیه السلام]

mostafa good

به نام خدا

 

لیست کامل کتاب های درسی

 

1_ ریاضی

قیمت- 3800 ریال

فهرست مطالب

حساب و مجموعه های اعداد

مجموعه عدد های طبیعی

عدد های طبیعی

عدد اول

تعین عدد های اول

حل مسئله

توان

جذر

یاد اوری

جذر تقریبی

جذر اعداد اعشاری

امتحان جذر

مجموعه عدد های صحیح

نمایش مجموعه عدد های صحیح

جمع عدد های صحیح

تفریق عدد های صحیح

رسم 1

مجموعه عدد های گویا

معرفی اعداد گویا

نمایش اعداد گویا روی محور

تساوی کسر ها و کسرعلامت دار ها

جمع وتفریق عدد های گویا

ضرب وتقسیم عدد های گویا

مختصات و جبر

بردار

مختصات

تساوی بردار ها

جمع بردار ها

ضرب یک عدد در یک عدد بردار

بردار های واحد مختصات

رسم 2

جبر

عبارت های جبری

پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری

ساده کردن یک عبارت جبری

توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع وتفریق

معادله

یاد اوری

روش حل معادله

راهبرد تشکیل معادله

رسم 3

هندسه 1

زاویه و دایره

دایره

وضع یک خط و یک دایره نسبت به هم

زاویه مرکزی

زاویه محاطی

تقسیم دایره به کمان های متساوی

چند ضلعی های منتظم

رابطه ی فیثاغورس

پیدا کردن رابطه ی فیثاغورس

استفاده از رابطه ی فیثاغورس

دوران

نماد های دوران

مجموعه ی دوران های یک شکل

رسم 4

تمرین دوره ای 1

اعداد حقیقی و امار

مجموعه عدد های حقیقی

نمایش عدد های حقیقی

محور عدد های حقیقی

امار

نمودار ستونی

میانگین

معادله های خطی

معادله ی خط

رابطه ی طول و عرض نقاط

رسم خطی که معادله ی ان داده شده است

نمودارمجموعه ای از نقاط صفحه

خط های غیر مبدآ گذر

شیب خط

صورت دیگر معادله ی خط

خط های موازی با محور ها
دستگاه معادله های خطی

حل دستگاه  معادلات خطی

راهبر تشکیل معادله

(دستگاه معادلات)

رسم5

هندسه ی 2

خطوط موازی و قضیه ی تالس

خط های متوازی با فاصله های متساوی

تقسیم پاره خط به قطعات متساوی

قضیه ی تالس

تشابه

شکل های متشابه

تشابه دو مثلث

حجم

هرم

مخروط

کره

رسم 6

تمرین دوره ای 2

 

پایان

نویسنده کامپیوتری _ سید مصطفی سیدی

 
سید مصطفی سیدی ::: یکشنبه 87/6/3::: ساعت 11:16 صبح

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 102


بازدید دیروز: 189


کل بازدید :762115
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
مدیر وبلاگ : سید مصطفی سیدی[157]
نویسندگان وبلاگ :
سید امیر حسین سیدی (@)[0]


 
 
 
>>لوگوی دوستان<<
 
>>موسیقی وبلاگ<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<